لینک های دسترسی

افراد مسلح در عراق يک قاضي و راننده او را کشتند


مامورين عراقي ميگويند که مردان مسلح يک قاضي عاليرتبه عراقي و راننده اي او را هنگامي کشتند که آنها روانه دفتر کار قاضي در بغداد بودند.

مامورين ميگويند که حمله کنندگان امروز دوشنبه بر موتر حامل قاضي در منطقه منصور شهر، گلوله باري کردند.

اميرجودت النائبي، قاضي مقتول در محکمه استيناف عراق خدمت ميکرد. وي همچنان يک عضو شوراي عالي قضائي عراق بود که قاضي القضات و ديگر مامورين عاليرتبه را ، نامزد مينمود.

داکتران عراقي، حقوق دانان، دانشمندان و ديگر افراد مسلکي، در سالهاي اخير هدف تشدد هاي فرقوي قرار گرفته اند.

چنين حملاتي عليه شخصيت هاي مشهور از زمان سرکوبي ايالات متحده و عراق که تشدد ها را در عراق در ماههاي اخير کاهش داده است، کمتر اتفاق ميافتد.

XS
SM
MD
LG