لینک های دسترسی

تعداد تلفات انفجار در هوتل سیرينا در کابل به هشت نفر رسيده است


مقامات در افغانستان ميگويند تعداد تلفات حملۀ روز دوشنبه کوماندو مانند به يک هتل مجلل درکابل به هشت نفر رسيده است.

پليس امروز سه شنبه گفت، متعاقب حمله به اين هوتل که شديداً از آن محافظت شده و همواره مورد استفاده خارجيان و دپلوماتها ميباشد، دو مرد را دستگير کرده اند.

يک نطاق وزارت داخلۀ افغانستان و مامورين خارجي تائيد کردند که يک شهروند امريکا، يک کار مند فليپيني هتل، يک ژورناليست نارويژي و همچنان چندين محافظ هوتل، در بين کشته شدگان ميباشند.

مقامات ميگويند حملۀ کنندگان واسکتهاي انتحاري و يونيفورم پليس بتن داشتند. آنها همچنان با بم هاي دستي و تفنگ مسلح بودند. يک حملۀ کننده خود را منفجر ساخت و همراهان وي، بم هاي دستي را پرتاب نموده و آغاز به گلوله باری کردند.

محافظين هتل، يک تندرو ديگر را بضرب گلوله کشتتند. طالبان مسئوليت اين حمله را ادعا کرده اند.

بان کي مون منشي عمومي موسسۀ ملل متحد گفت يوهانس گار ستوري، وزير خارجۀ ناروي که براي داير نمودن يک جلسۀ آمادگي ميگرفت، هدف افراد مسلح بوده است.

ستوري، آسيبي نديده اما مامورين نارويژي گفتند او سفرش را قطع کرده است. قرار بود او امروز با حامد کرزي رئيس جمهور قبل از ترک افغانستان، ملاقات کند.

چنين معلوم ميشود که حمله بر شهروندان خارجي يک تاکتيک تازۀ طالبان باشد. در گذشته طالبان عمدتاً افراد امنيتي حکومت افغانستان و غربي را هدف قرار ميدادند.

حملات تندروان همواره در ولايات نا آرام جنوبي مثل هملند و قندهار صور ت ميگرفت - ولاياتي که تندروان طالبان در آن فعال اند.

در جريان سال گذشته تعداد حملات در کابل افزايش يافته بود. يانس ستولبنرگ صدر اعظم ناروي اين حمله را حملۀ غيرقابل قبول بر افراد بيگناه خواند، اما علاوه کرد که چنين اعمالي آنکشور را از انجام کار در افغانستان باز نخواهد داشت.

آستراليا نيز اين حمله را محکوم کرده گفته است که آنکشور انتقال سفارتش را بخارج آن هوتل مورد غور قرار خواهد داد.

آستراليا بيش از ۹۰۰ عسکر در افغانستان دارد. کيڤن ردد، صدر اعظم آستراليا گفت واقعۀ اخير نمايانگر انجام کار در يک فضاي خطرناک و مشکل در افغانستان است.

XS
SM
MD
LG