لینک های دسترسی

یک عسکر کانادايی در افغانستان بقتل رسيد


يک انفجار بم کناره جاده در جنوب افغانستان باعث قتل يک عسکر کانادايي و جراحت يکتن ديگر گرديد.

مامورين نظامي ميگويند که ريچارد رينود ۲۶ ساله، بروز سه شنبه در حالي بقتل رسيد که موتر زرهي شان در شمال شهر قندهار با يک بم ساخت خانه تصادم نمود.

وي ۷۷ مين عسکر کانادايي بود که از زمان ارسال عساکر کانادايي به افغانستان در سال ۲۰۰۲ در آنکشور بقتل میرسيد.

رهبران حزب مخالف ليبرال کانادا که طي هفتۀ گذشته از افغانستان بازديد نمودند ميگويند آنها از حفظ عساکر کانادايي در کشور حمايت ميکنند ولي نه براي هر ماموريت محاربوي آينده.

بيش از دوهزار عسکر کانادا در ولايت قندهار مستقر استند.

XS
SM
MD
LG