لینک های دسترسی

ايالات متحده ۳۲۰۰ عسکر ديگر به افغانستان ميفرسد


وزارت دفاع ايالات متحده اعلام داشت که امريکا سه هزار و دو صدْ عسکر ديگر را براي تقويت امنيت در افغانستان به آن کشور اعزام خواهد کرد.

رئيس جمهور بش امروز سه شنبه پيشنهاد را که توسط رابرت گيتس وزير دفاع امريکا شده بود، تُصويب کرد.

اين افزايش عساکر امريکا شامل دو هزار و دو صد تن افراد پيادۀ قواي بحريه خواهد بود که تحت فرماندهي قواي ايساف خدمت خواهد کرد و يک هزار افراد ديگر قواي پيادۀ بحريۀ امريکا در زمينه تعليم و تربيه اردو پليس افغانستان کمک میکنند.

مقامات نظامي امريکا ميگويند اين تعبيۀ قوا بطور موقتي بوده و تعهد مدوام ايالات متحده را در زمينۀ امنيت افغانستان نشان ميدهد.

هدف اعزام عساکر اضافي تکميل نمودن کمبودي هفت هزار و پنجصد عسکريست که قواي مشترک بين المللي در افغانستان بآن مواجه است.

در دو سال گذشته عروج حرکت طالبان و ساير شورشيان موجب افزايش حملات خشونتبار عليۀ قواي ناتو ايالات متحده و افغانستان گرديده است.

انتظار ميرود که در موسم بهار با آب شدن برفها و باز شدن راه ها حملات تندروان و شورشيان افزايش يابد. در حدود بيست و هفت هزار عسکر ايالات متحده هم اکنون در افغانستان تعبيه شده و تقريباً مناصفه اين تعداد جزيي از ماموريت ناتو هستند و بقيه در قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده خدمت ميکنند.

XS
SM
MD
LG