لینک های دسترسی

بيانات رئيس جمهور پاکستان در مورد احتمال وقوع اختلال انتخابات


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، هشدار ميدهد که اگر آشوبگران سعي نمايند که انتخابات پارلماني ماه آينده را که هدف آن بميان آوردن ثبات و ختم ماه ها آشوب در آن کشور است مختل سازند، هدف گلوله باري قرار خواهند گرفت.

آقاي مشرف طي تبصره هاي شب دوشنبه گفت او به اردوي آن کشور دستور داده است که هرکسي را که در صدد مختل ساختن راي گيري مجوزۀ روز ۱۸ فبروري گردد، بضرب گلوله به قتل برسانند.

قرار بود انتخابات در اوايل ماه جاري داير گردد، اما متعاقب قتل بينظير بهوتو، رهبر حزب محالفت در آواخر دسمبر، به تعويق انداخته شد.

در خبرهاي مرتبط، امروز سه شنبه يک محکمۀ ضد دهشت افگني پاکستان سه تندرو اسلامي را بخاطر اشتراک در اقدام ناکام ترور مشرف در سال ۲۰۰۲ ، به حبس ابد محکوم نمود.

اين سه نفر در سعي براي منفجر ساختن مواد منفجرۀ تعبيه شده در يک موتر، حين عبور کاروان موتر هاي حامل آقاي مشرف در امتداد يک جاده در شهر کراچي، محکوم شناخته شدند.

آلۀ که قرار بود موتر حامل مواد منفجره را از دور منفجر سازد، بوقت فعال نشد.

XS
SM
MD
LG