لینک های دسترسی

بش بسفر شرق ميانه خاتمه داد؛ مبارک از مساعي صلح طرفداری کرد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده، بعد از يک سفر هشت روزه به شرق ميانه بسوی واشنگتن حرکت کرد.

رئيس جمهور ايالات متحده در جريان اين سفر خواستار پشتيبانی عرب ها از مساعی صلح بين اسرائيل و فلسطينيان و کمک در قسمت مهار کردن ايران گرديد.

آقاي بش، امروز بعد از مذاکره با حسن مبارک، رئيس جمهور مصر، گفت صلح بين اسرائيل و فلسطينيان ممکن است ولي هشدار داد که اگر رهبران عرب از آن روگردانند، اين صلح بميان نخواهد آمد.

حسني مبارک، رئيس جمهور مصر گفت از مساعی آقاي بش براي رسيدن بيک توافق صلح بين اسرائيل و فلسطينيان تا ختم سال جاري طرفداري ميکند.

مصر يکي از صرف دو دولت عربيست که اسرائيل را برسميت ميشناسد. جورج بش، رئيس جمهور همچنان از مصر بخاطر پشتيبانی از حکومت لبنان تشکر کرده گفت سوريه و ايران بايد مداخله در امور سياسي لبنان را متوقف سازند.

آقاي بش همچنان اظهار اميدواری کرد که مصر بسوی ديموکراسی بيشتر پيشروی نمايد.

XS
SM
MD
LG