لینک های دسترسی

ناتو: افراد ملکی نباید به وسايط نظامی نزديک شوند


ماموريت نظامي تحت رهبري ناتو در افغانستان از افراد ملکي تقاضا مينمايد که بموتر هاي گزمۀ نظامي زياد نزديک نشوند، تا مبادا اشتباهاً فکر شود که آنها شورشي هستند.

يک سخنگوي آيسف، قواي بين المللي مساعدت امنيتي ناتو امروز بخبرنگاران گفت که راننده هاي موترهاي ملکي بايد بيدار باشند تا اشتباهاً فکر نشود که آنها تهديدي را متوجۀ آيسف ميسازند.

اين نطاق هشدار داد که قواي آيسف صلاحيت دارد که در صورت نزديک شدن موترهاي ناشناس، بموترهاي آن قوا فير هاي هشدار دهندۀ هوائي نمايند.

اين هشدار بخشي از يک کمپاين آگاهي عامه بمنظور جلوگيري از تلفات ملکي ميباشد. تلفات ملکي در سال گذشته يکي از مشکلات ناتو در افغانستان بود.

درين کمپاين همچنان از علائم جديد برموترها، لوايح بزرگ و اعلانات تلويزيوني استفاده خواهد شد.

XS
SM
MD
LG