لینک های دسترسی

سردي شديد در افغانستان حد اقل ۱۰۰ نفر را هلاک ساخته است


دو هفته برفباري شديد، سردي و يخبندان حد اقل ۱۰۰ نفر را در سراسر افغانستان هلاک ساخته است.

مقامات حکومت افغانستان ميگويند برفباري شديد برف کوچ را سبب گرديده که از اثر آن صدها نفر، بشمول چوپان ها و مواشي شان گير مانده اند.

مقامات ميگويند شدت سرما حد اقل ۳۰ هزار راس مواشي را هلاک ساخته است.

برفباري همچنان راه ها را مسدود ساخته مانع توزيع مواد غذائي و تدارکات در بخش هاي کشور شده است.

افغانستان هم اکنون بخاطر قيم بلند غله جات و حملات شورشيان بر کاروان هاي مواد غذائي ملل متحد، به قلت شديد مواد غذائي معروض ميباشد.

اکثر نقاط افغانستان را برفباري شديد و باران هاي زمستاني متاثر ساخته است.

XS
SM
MD
LG