لینک های دسترسی

مصاحبه با سید طیب جواد، سفیر کبیر افغانستان در امریکا


زندگی نامه سید طیب جواد، سفیر افغانستان در امریکا؛ صحبت او و خانمش با تلویزیون آشنای صدای امریکا در رابطه با فعالیت و سفر های متواتر او به ایالت های مختلف امریکا و رسانیدن پیام مردم افغانستان به اذعان عامه اینکشور؛ و ارتباطات دو جانبه سفارت با اعضای کانگرس ایالات متحده در رابطه با وضیعت در افغانستان.

فعالیت های خانم جواد در رابطه با همکاری اش با برنامه های متعدد امریکایی در مورد زنان و کودکان افغان.

XS
SM
MD
LG