لینک های دسترسی

تندروان پاکستانی قرارگاۀ قوای نظامی را ترک کردند


مقامات قوای نظامی پاکستان ميگويند تندروان اسلاميست قرارگاهی را ترک کردند که در هفتۀ جاری در نزديک سرحد افغانستان تسخير نموده بودند.

يک سخنگوی قواي نظامی امروز گفت که تندروان قرارگاۀ سره روغه را در منطقۀ قبايلی وزيرستان جنوبي ترک کردند.

چندين صد تندرو شام سه شنبه با استفاده از راکت انداز ها برين قرارگاه حمله کردند. قوای نظامي ميگويد حد اقل ۴۰ تندرو و هفت عسکر درين جنگ ها کشته شدند.

مقامات در جستجوي ۱۵ عسکري هستند که ناپديد شده اند. حکومت ميگويد اين منطقه يک سنگر مستحکم بيت الله مسعود، رهبر تندروان مرتبط به القاعده است که تحت تعقيب قانوني قرار دارد.

مقامات مسعود را مسؤل قتل بينظير بهوتو، صدر اعظم سابق و رهبر مخالفين حکومت ميدانند که بتاريخ ۲۷ دسمبر در راولپندي کشته شد.

در يک واقعۀ جداگانۀ امروزی تندروان بر يک پايگاۀ قوای هوائی پاکستان در شهر کمره در نزديک اسلام آباد، پايتخت، سه راکت شليک کردند.

مقامات ميگويند کسی مجروح نشده است.

XS
SM
MD
LG