لینک های دسترسی

سرمنشی ملل متحد از کاهش حملات در عراق استقبال کرد


بان کي مون، سرمنشي ملل متحد از کاهش در خشونت در سراسر عراق استقبال کرده خواستار پيشرفت در صحنۀ سياسي گرديد.

آقای بان طی گزارش روز چهارشنبه به شورای امنيت ملل متحد گفت بهبودی در صحنۀ سياسي براي حفظ پيشرفت در وضع امنيتي لازمي است.

آقاي بان در مورد عمليۀ سياسي اظهار ياس نموده گفت که آنقدر پيشرفتي را که اميدواري آن بود بميان نيامده است.

XS
SM
MD
LG