لینک های دسترسی

حملۀ هوائی اسرائيل بر يک موتر در غزه دو نفر را هلاک ساخت


شاهدان عيني فلسطيني ميگويند يک حملۀ هوائي اسرائيل بر يک موتر در شمال باريکۀ غزه، حد اقل دو نفر را هلاک و سه تن ديگر را زخمي ساخته است.

قواي نظامي اسرائيل گفت اين گزارش را بررسي ميکند. قبلاً، مقامات اسرائيلي گفته بودند که قواي نظامي تا وقتي به حملات خود بر تندروان در غزۀ تحت کنترول حماس ادامه خواهد داد که آنها شليک راکت را بر اسرائيل متوقف سازند.

مقامات گفتند تندروان فلسطيني بروز چهارشنبه بيش از ۴۰ راکت را بر شهرک سديروت، در نزديک سرحد غزه، شليک کردند.

در ساير خبرها، در قبال حملۀ روز چهارشنبۀ اسرائيل بر باريکۀ غزه که در حدود ۲۰ فلسطيني عمدتاً تندرو را هلاک ساخت، رهبر تبعيدي حماس آزادي يک عسکر اسير اسرائيلي را رد نمود.

خالد مشعل طي صحبت در دمشق، پايتخت سوريه گفت گيلاد شليت، عسکر اسرائيلي آزاد نخواهد شد «مگر اينکه همۀ پسران و دختران ما آزاد شوند».

تندروان فلسطيني شليت را در ماۀ جون سال ۲۰۰۶ در نزديک سرحد غزه اسير گرفتند.

XS
SM
MD
LG