لینک های دسترسی

اسرائيل يک راکت برد طويل را آزمايش کرد


اسرائيل امروز يک آزمايش راکت برد طويل را مؤفقانه اجرا کرد. يک بيانيۀ وزارت دفاع اسرائيل حاکيست که شليک اين راکت در داخل چهار چوب پرتاب آزمايشي راکت ها اجرا شد.

راديوي اسرائيل گزارش داد که راکتي که آزمايش گرديد قابليت حمل اسلحۀ متعارفي را دارد.

وسيعاً اظهار عقيده ميشود که اسرائيل اسلحۀ ذروي دارد.

اين راديو گفت اسرائيل بمنظور بهبود بخشيدن به سيستم راکت هاي ضد راکت هاي برد کوتاه و طويل، بشمول راکت کتيوشاي مورد استفادۀ چريک هاي حزب الله در لبنان و ذخاير راکت هاي ايران، اين آزمايشات را براه مي اندازد.

اسرائيل معتقد است که ايران شايد تا سال ۲۰۱۰ بم ذروي خود را که موجوديت آن دولت يهودي را تهديد ميکند، توليد نمايد.

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران گفته است که اسرائيل بايد از نقشۀ جهان محو گردد.

XS
SM
MD
LG