لینک های دسترسی

رئيس جمهور منتخب کوريای جنوبی با کوريای شمالی از 'شکيبایی' کار خواهد گرفت


لي ميونگ باک، رئيس جمهور منتخب کورياي جنوبي ميگويد وقتي شروع بکار کند حکومتش به اعمال فشار بر کورياي شمالي جهت منصرف شدن از اسلحۀ ذروي اش ادامه خواهد داد.

ولي علاوه کرد که او همچنان با پيونگ يانگ از شکيبائي کار خواهد گرفت. آقاي لي امروز طي صحبت با خبرنگاران در سيول گفت اگرچه عمليۀ پرزه ساختن پروگرام ذروي کورياي شمالي درين اواخر بتعويق افتاده، ولي حکومتش در برخورد با اين موضوع متحمل و محتاط خواهد بود.

آقاي لي تعهد کرد که با کشورهاي دخيل در مذاکرات پروگرام ذروي کورياي شمالي چون ايالات متحده، چين، روسيه و جاپان همکاري بيشتر خواهد نمود.

پيونگ يانگ بتعهد سال گذشتۀ خود که همۀ پروگرام هاي اسلحۀ ذروي خود را افشا نمايد، وفا نکرد.

هيئت هاي مذاکرات ذروي بکار شان در قسمت پيشبرد عمليه ادامه خواهند داد. آقاي لي گفت حکومتش در جهت ترغيب کورياي شمالي که منصرف شدن از پروگرام اسلحۀ ذروي بمنافع حکومت و مردم آن کشور خواهد بود، کار خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG