لینک های دسترسی

بش براي تحريک اقتصاد مفکوره هائي ارائه کرد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز براي تحريک اقتصاد رو برکود ايالات متحده مفکوره هائي را ارائه نمود.

ديموکرات ها در کانگرس پلان هاي خود شان را طرح نموده اند و اعضاي کليدي کانگرس بروز پنجشنبه از طريق تلفون روي اين موضوع با آقاي بش صحبت کردند.

يک سخنگوي قصر سفيد ميگويد آقاي بش و اعضاي کانگرس بصورت عموم روي موضوع محرک ها مفکوره هاي مشترکي دارند، پس در آيندۀ نزديک توافقي بميان خواهد آمد.

گزارش هاي منتشره حاکيست که پلان شايد شامل ۸۰۰ دالر بازپرداخت ماليه براي هر نفر و مشوق ها براي سرمايه گزاري در تشبثات خصوصي خواهد بود که آنها را تشويق کند افراد بيشتري را استخدام نمايند.

بروز پنجشنبه، بن برننکي، رئيس بانک مرکزي ايالات متحده در محضر يک کميتۀ کانگرس گفت که يک محرک بهنگام و مؤقتي شايد اقتصاد را تقويه کند.

XS
SM
MD
LG