لینک های دسترسی

در احتجاجات تازه در کينيا حد اقل ۹ نفر کشته شد..


پوليس و شاهدان عيني در کينيا ميگويند امروز که قرار است روز آخر احتجاجات خياباني عليۀ انتخاب مجدد مورد منازعۀ مواي کيباکي باشد، حد اقل نه نفر کشته شدند.

شاهدان عيني ميگويند پوليس امروز در شهر بندري مومباسا و در محلۀ فقير نشين کيبيراي شهر نايروبي بر احتجاج کنندگان آتش گشود. در مومباسا يک نفر و در نايروبي چهار نفر بقتل رسيدند.

مقامات ميگويند در شهرک جنوب غربي ناروک چهار نفر در تصادمات بين افراد قبايلي مساي و افراد قبيلۀ کيکويوي مربوط رئيس جمهور بقتل رسيدند.

حزب عمدۀ مخالف حکومت کينيا ميگويد که امروز آخرين روز احتجاجات خياباني عليۀ انتخاب مجدد مورد منازعۀ مواي کيباکي رئيس جمهور است.

حد اقل ده نفر ديگر طي تصادمات روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه با پوليس در کيسومو، نايروبي و شهر غربي الدروت کشته شدند.

حزب عمدۀ مخالف حکومت کينيا ميگويد امروز آخرين روز احتجاجات عليۀ انتخابات است. سليم لون، سخنگوي جنبش ديموکراتيک نارنجي ميگويد به نسبت خشونت ها بين پوليس و احتجاج کنندگان، مخالفين به مقاطعۀ اقتصادي مبادرت خواهند ورزيد.

جنبش ديموکراتيک نارنجي خواستار اجتماعات بزرگي در هفتۀ جاري گرديد ولي اکثر اين مظاهرات صرف چند صد و يا بعضاً کمتر از صد نفر را جلب کرد.

طرفداران جناح مخالف حکومت امروز در شهرهاي مومباسا و کيسومو اجتماع نمودند. شاهدان عيني ميگويند پوليس يک احتجاج کننده را در مومباسا بضرب گلوله بقتل رسانيد.

بيش از ۶۰۰ نفر کينيائي از وقت آغاز خشونت هاي بعد از انتخابات در تقريباً سه هفته قبل باينطرف بقتل رسيده اند.

XS
SM
MD
LG