لینک های دسترسی

رهبر حزب الله براي اولين بار در محضر عام ظاهر گرديد


شيخ حسن نصرالله، رهبر گروۀ حزب اللهء لبنان امروز براي اولين بار در بيشتر از يک سال در مراسم عاشورا اشتراک کرد.

رهبر اين گروۀ مليشياي شيعه که تحت تعقيب اسرائيل قرار دارد، با ده ها هزار تن از پشتيبانانش در جنوب بيروت، که سنگر مستحکم حزب الله است، راه پيمائي کرده و متعاقباً بيانيه ايراد نمود.

نصرالله گفت حزب او اجساد يک عدۀ زياد عساکر اسرائيلي را که در جريان جنگ سال ۲۰۰۶ با حزب الله کشته شدند، در اختيار دارد.

او ادعا کرد که قواي اسرائيل بعد از خروج از لبنان اين اجساد را بجا گذاشته بودند. رئيس حزب الله در يک مصاحبۀ قبلي نيز عين ادعا را نموده گفته بود که براي برگردانيدن اين اجساد بايد مذاکره شود.

اسرائيل دران زمان اين ادعا را رد کرده بود. نصرالله براي آخرين بار در ماۀ سپتمبر سال ۲۰۰۶ در آنچه بمناسبت ختم جنگ، اجتماع پيروزي خواند، در ملاي عام ظاهر گرديد.

XS
SM
MD
LG