لینک های دسترسی

انفجار بم کنار جاده در افغانستان پنج نفر ملکي را هلاک ساخت.


مقامات در جنوب افغانستان ميگويند انفجار يک بم کنار جاده پنج نفر ملکي را هلاک و دو تن ديگر را زخمي ساخته است.

مقامات ميگويند اين بم در نزديک شهر قندهار قواي افغاني و ناتو را هدف قرار داده بود ولي در عوض در نزديک يک موتر ملکي منفجر گرديد.

تندروان طالب در جنوب افغانستان سازمان دهي مجدد نموده بحملات خود افزايش داده و سال گذشته را مهلک ترين سال از اواخر سال ۲۰۰۱ باينطرف ساختند.

عساکر هدف عمدۀ اين حملات هستند ولي اکثريت قربانيان را افراد ملکي تشکيل ميدهند.

بروز شنبه يک گروۀ امنيتي غيردولتي در افغانستان گفت انتظار نميرود که سال ۲۰۰۸ بهتر از سال ۲۰۰۷ باشد.

XS
SM
MD
LG