لینک های دسترسی

صدراعظم برتانيه: تقاضای اصلاحات بينادی در موسسات بین المللی چون ملل متحد


گوردن براون، صدراعظم برتانيه اصلاحات بينادي ادارات جهاني مانند ملل متحد، صندوق وجهي بين المللي و بانک جهاني را تقاضا کرده است.

گوردن براون، در يک بيانيه، خطاب به تجار هند گفت اينگونه اصلاحات برای پيشرفت هند و آسيا یک امر ضروری است. او گفت وقت آن فرا رسيده است که يک «جامعه اي جديد جهاني» باید اعمار گردد.

وي اين تبصره ها را در آخرين روز مسافرتش به هند و چين انجام داد.

آقاي براون همچنان گفت، تغييرات در صندوق وجهي بين المللي، بانک جهاني و گروه هشت کشور صنعتي جهان براي بهبود همکاري و ثبات کمک خواهد کرد.

وي پيشنهاد نمود که آي ام اف يک نظام هوشدار قبلي را براي متخصصين انکشاف داده است که انها را از مشکلاتي آگاه ميسازد. این مشکلات اقتصاد جهان را تهديد مينمايد.

صدراعظم برتانيه گفت وي از افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت ملل متحد طرفداري ميکند و همچنان حمايت خود را از تقاضاي هند براي بدست اوردن عضويت دائمي در آن شورا ، ابراز کرد.

XS
SM
MD
LG