لینک های دسترسی

غزه را تاريکی فرا گرفت


در شهر غزه، در صبح وقت خبازي ها و تانک هاي تيل، به تعقيب مسدود شدن دستگاه عمده برق باريکه غزه، در تاريخي قرار داشت.

ذخيره مواد سوخت اين دستگاه بروز پنجشنبه گذشته درحالي به پايان رسيد که اسرائيل سرحدات خود را در انتقام به شليک راکت از غزه که تحت کنترول حماس است ، مسدود نمود.

مامورين ملل متحد، گروههاي مدافع حقوق بشر و فلسطيني ها، مسدود کردن سرحدات را از جانب اسرائيل تقبيح کرده گفتند که غزه با يکي از بدبختی هاي بشری روبرو خواهد شد.

اسرائيل ميگويد که نگرانی ها يک اندازه اغراق آميز است و علاوه ميکند که حماس عمدا دستگاه را مسدود کرده است، تا مسووليت را بدوش اسرائيل بياندازد.

ايهود المرت صدر اعظم اسرائيل ميگويد کشورش به بحرانات بشری در غزه اجازه نخواهد داد، اما وی هوشدار داد که تا زمانيکه حمله های فلسطينيان با راکت ادامه داشته باشد، مردم آسودگي نخواهند داشت.

ارييه ميکيل نطاق وزارت خارجه اسرائيل ميگويد که اسرائيل هرچه در توان دارد براي متوقف ساختن حملات راکت انجام خواهد داد.

XS
SM
MD
LG