لینک های دسترسی

بزرگداشت از روز مارتين لوتر کنگ، رهبر حقوق مدنی ايالات متحده


در ايالات متحده بخاطر بزرگداشت از داکتر مارتين لوتر کنگ، رهبر مقتول حقوق مدني امريکا، ، امروز دوشنبه يک روز تعطيل است.

مارتين لوتر کينگ که يک کشيش مسيحي از شاخه «بابتست» بود، اعتراضات بر مبني عدم تشدد را در ايالات متحده از سالهاي ۱۹۵۰ تا سالهاي ۱۹۶۰ عليه تبعيض و جدائي در برابر سياه پوستان امريکا براه انداخت.

در يکي در بيانيه هاي مشهورش بنام «من يک رويا دارم» در روي پلکان آبده لنکلن در واشنگتن دي سي در سال ۱۹۶۳ ، مارتين لوتر کنگ از اميد و آرزوي سخن گفت که روزی ايالات متحده به این معتقد گردد که انسانها همه مساوي خلق شده اند.

در سال بعدي آن، ايالات متحده، قانون تاريخي حقوق مدني را به تصويب رسانيد و به داکتر کنگ جائزه نوبل اعطا گرديد.

رئيس جمهور بش در بياينه خود امريکاييان را تشويق نمود تا از خاطره مارتين لوتر کينگ با شفقت ازخدمات اش به ديگران تجليل بعمل آورند.

جارج بش از امريکاييان خواست تا تعلميات داکتر کينگ را عملي نموده و به کارهايشان تا روزي دوام بدهند که کرامت بشری هر شخص مورد احترام قرار گيرد.

XS
SM
MD
LG