لینک های دسترسی

رایس: قدرت های جهان روی قطعنامۀ تازه علیه ايران در حال پيشرفت اند


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده، ميگويد قدرت هاي جهان در قسمت قطعنامه تازه ملل متحد، مبنی بر وضع تعزيرات عليۀ ايران در حال پيشرفت اند.

اما وی تاکيد نمود که آنها هنوز به موافقۀ نهایی نرسيده اند. خانم رايس امروز سه شنبه بعد از مواصلت اش به برلين، صحبت ميکرد.

در برلین پنج عضو دايمی شوراي امنيت يعنی ايالات متحده ، برتانيه، فرانسه، روسيه و چين با اضافۀ آلمان، روي پروگرام ذروی ايران جلسه ميکنند.

رایس گفت شترکت کنندگان اين جلسه هنوز روي یک سلسله مسايل اختلاف نظردارند. قبل از اين جلسه ايران گفته بود که تعزيرات تازه، آنکشور را از تعقيب پروگرام ذروی منع نخواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG