لینک های دسترسی

کانديدان رياست جمهوری ايالات متحده - مرحلۀ ديگری مبارزات انتخاباتی


بارک اوباما، سناتور ايالت الينوي، و هلري رادم کلنتن، سناتور ايالت نيويارک، بعد از يک روز مناظرۀ شديد تلويزيوني، با در نظرداشت يک رقابت نزديک، براي نامزدي کرسي رياست جمهوري حزب ديموکرات، مبارزات انتخاباتي شانرا دوباره آغاز کردند.

اوباما در ايالت جنوب شرقي کرولايناي جنوبي، پيشي اندکي نسبت به خانم کلنتن دارد. کرولايناي جنوبي، ايالت بعدي انتخابات مقدماتي در عمليۀ نامزدي ايالت به ايالت است.

توقع ميرود که راي دهندگان سياه پوست، در اين ايالت بيش از نصف مجموع آرا را بدست داشته باشند. و انتظار ميرود که حمايت آنها از اوباما عامل کليدي در اين رقابت باشد.

در مناظرۀ داغ روز دوشنبه، اين دو کانديد اتهاماتي را عليۀ سوابق وکالت همديگر بعمل آوردند.

اوباما همچنان گفت بل کلنتن، رئيس جمهور سابق و شخصيت مهم حزب دیموکرات، سوابق وی را منبحيث يک قانون گذار، نادرست معرفی کرده است.

در عين زمان، کانديدان حزب جمهوري خواه در ايالت جنوبي فلوريدا، قبل از انتخابات مقدماتی حزب شان بروز ۲۹ جنوری، اجتماعاتي را براه انداخته و مشغول مبارزات انتخاباتی اند.

XS
SM
MD
LG