لینک های دسترسی

روسيه: قطعنامۀ جديد در مورد ايران توبيخ آمیز نيست


وزير خارجۀ روسيه ميگويد مسودۀ قطعنامۀ جديد ملل متحد در مورد فعاليت هاي مورد اختلاف ذروي ايران، خواستار اقدامات شديد نميشود.

سرگي لڤروف، طي صحبتي در ماسکو گفت اين مسوده را که آنرا پنج عضو شوراي امنيت ملل متحد همراه با آلمان امضا کرده اند، از پيشرفتي که ايران و ادارۀ بين المللي انرژي ذروي، بمنظور مطرح نمودن سؤالات در مورد پروگرام ذروي ايران نموده اند، استقبال کرده است.

قبلاً وزارت خارجۀ ايالات متحده گفت اين مسوده تهران را تنبيه ميکند و در عين زمان مشوق هائ براي مقامات پيشنهاد مينمايد؛ تا اين اختلاف را از طريق دپلوماتيک حل و فصل کنند.

فرانک والتر شتاين ماير، وزير خارجۀ آلمان گفت کشورش همراه با فرانسه و برتانيه بزودي مسودۀ قطعنامه را براي بحث به ۱۵ عضو شوراي امنيت ارائه خواهند کرد.

شوراي امنيت ملل متحد قبلاً بخاطر متوقف نساختن غني سازي يورانيم توسط ايران، دو دسته تعزيرات را بر آن کشور وضع نموده است.

از غني سازي يورانيم ميتوان براي توليد اسلحۀ ذروي کار گرفت.

XS
SM
MD
LG