لینک های دسترسی

ايالات متحده در نظر دارد برای قوای پاکستانی تعليمات نظامی فراهم کند


مقامات نظامي و دفاعي ايالات متحده ميگويند ميخواهند تعليمات قواي پاکستاني را در جنگ آن کشور عليۀ شورش روزافزون، بيشتر سازند.

ادميرال ويليم فالن، رئيس قومانداني مرکزي قواي نظامي ايالات متحده در هفتۀ جاري پيشنهاد کرد عساکر ايالات متحده در قسمت ازدياد قابليت و ظرفيت قواي نظامي پاکستان در جنگ عليۀ اسلاميست هاي افراطي، مخصوصاً در مناطق قبايلي پاکستان، کمک کنند.

مقامات دفاعي ميگويند موضوع حاکميت پاکستان را درک ميکنند و هرنوع کوشش در جهت تعليمات ضد شورش بايد اول توسط رهبران نظامي پاکستان منظور گردد.

مقامات نظامي ايالات متحده ميگويند اميدوارند که همکاري شان را با اشفاق کياني، قوماندان جديد قواي نظامي پاکستان بيشتر سازند.

کياني بعد ازان کنترول را بدست گرفت که پرويز مشرف سال گذشته تحت فشار سياسي ازين عهده کنار رفت. آنها ميگويند کياني از هم اکنون توجۀ قواي نظامي را از هند بسوي جنگ با تندروان در داخل پاکستان معطوف ساخته است.

XS
SM
MD
LG