لینک های دسترسی

قوای طالبان و القاعده 'توجه بيشتر شانرا به طرف پاکستان معطوف نموده اند'


يک قوماندان ارشد قوای نظامی امريکا ميگويد قوای طالبان و القاعده درمناطق سرحدی درشرق افغانستان توجه بيشتر شانرا به طرف پاکستان معطوف نموده اند.

تورن جنرال، ديويد ردريگس، ميگويد ناآرامی ها در مناطق نزديک سرحد پاکستان سبب گرديده که گروه های طالبان و القاعده مستقر در نزديک سرحد، توجه بيشتر شانرا به پاکستان معطوف نموده و بيش از هر وقت ديگر باهم کار نمايند.

جنرال رادريگس ميگويد توجه بيشتر شورشيان به پاکستان، سبب پائين آمدن نفوذ به مناطق سرحدی افغانستان گرديده است. او ميگويد توقع آنرا ندارد که شورشيان امسال در شرق افغانستان به يک حملۀ عمده دست بزنند.

جنرال رادريگس و مقامات ديگر ايالات متحده ميگويند افزایش در حملات در داخل پاکستان رهبران نظامي آنکشور را متقاعد ساخته است که بايد با تهديد طالبان و القاعده که عمدتاً افغانستان را هدف قرار ميدادند، معامله نمايند.

XS
SM
MD
LG