لینک های دسترسی

دو نيم میليون افغان با مشکل قلت مواد غذائی دچار اند


ملل متحد و حکومت افغانستان، به منظور تغذيۀ بيش از دو نيم مليون افغانی که با قلت مواد غذائی دچار اند، خواستار کمک شده اند.

مقامات ملل متحد ميگويند افزايش چشم گير در قيمت گندم سبب گرديده که مردم افغانستان نتوانند نان خشک خريداري کنند.

يک مامور ارشد ملل متحد امروز از کمک دهندگان بين المللي خواستار شد تا بمنظور تضمين تغذيۀ زنان و اطفال که آسيب پذيرترين هستند ۸۱ میليون دالر کمک نمايند.

طي سالي که گذشت، در قيمت گندم در افغانستان، بيش از ۶۰٪ افزايش بعمل آمده است.

مقامات ملل متحد ميگويند اين افزايش در قيمت گندم، هزاران افغان را در حالتي قرار داده است که استطاعت خريداري نان خشک را ندارند.

يک مقام ملل متحد گفت افزایش در نرخ گندم، هزاران افغان را در يک حالت خطرناک با رابطه به کمبود مواد غذائي، قرار داده است.

افغانستان شدیدا متکی به کمک کشور های خارجی است. اینکشور، بمنظور رفع قلت مواد غذائي، به کاروان هاي مواد غذائي ملل متحد، اتکا کرده است.

XS
SM
MD
LG