لینک های دسترسی

افتتاح اولين زندان زنانه در افغانستان


اولين زندان زنانۀ افغانستان امروز در کابل افتتاح شد. اين زندان بکمک ملل متحد و حکومت ايتاليه اعمار گرديده است.

عبدالسلام عصمت، رئيس زندان های افغانستان ميگويد مقامات بيش از ۹۰ زن را باين تاسيسات که در زندان پل چرخي اعمار گرديده، منتقل ميسازند.

او ميگويد بيش از ۲۴۰ زن همراه با ۱۷۵ طفل در زندان ها در سراسر افغانستان نگهداري ميشوند.

عصمت ميگويد پلان اعمار توقيف گاه هاي جداگانه براي زنان در ولايات مختلف افغانستان زير کار است.

XS
SM
MD
LG