لینک های دسترسی

ملل متحد مرور بر حکم اعدام ژورناليست افغان را تقاضا کرد.


ملل متحد از مقامات افغاني تقاضا کرده تا در قسمت استيناف طلبي حکم اعدام يک ژورناليست جوان افغان باتهام اهانت به اسلام غور مناسب کنند.

نمايندگي ملل متحد در افغانستان طي بيانيه اي بروز پنجشنبه گفت در مورد منصفانه بودن محاکمۀ پرويز کامبخش شک و ترديد دارد.

پرويز کامبخش که ۲۳ سال دارد در ماۀ اکتوبر سال ۲۰۰۷ بخاطر تکثير يک مقاله در مورد نقش زن در جوامع اسلامي توقيف گرديده بود. بروز سه شنبه يک محکمه در ولايت بلخ او را در قضيۀ اهانت به اسلام گنهگار اعلام نمود که مجازات آن اعدام است.

کامبخش خبرنگار نشريۀ جهان نو در مزارشريف است و همچنان محصل پوهنتون بلخ ميباشد.

برادر او ميگويد که اين محاکمه بطور سري داير گرديد و کامبخش وکيل مدافع نداشت.

XS
SM
MD
LG