لینک های دسترسی

از اثر انفجاري در بيروت مامور ارشد امنيتي و پنج تن ديگر کشته شدند.


مقامات لبناني ميگويند انفجار يک بم که در يک موتر تعبيه شده در يک حومۀ مسيحي نشين بيروت حد اقل شش نفر را بشمول يک مقام ارشد امنيتي هلاک ساخت.

مقامات گفتند که تورن وسام عيد که درين انفجار کشته شد در مورد چندين قضيۀ بم گزاري هاي دهشت افگني در لبنان تحقيق ميکرد. او تازه با اعضاي يک ديوان ملل متحد ملاقات کرده بود که قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان را تحت تحقيق قرار داده است. حريري در سال ۲۰۰۵ بقتل رسيده بود.

سعد الحريري، رهبر اکثريت در پارلمان لبنان سوريه را به دست داشتن درين حمله متهم کرد.

قصر سفيد اين بم گزاري را محکوم نموده حمايت از مردم لبنان را تعهد کرد. يک سخنگوي قصر سفيد نگفت که آيا سوريه در عقب اين بم گزاري قرار داشت يانه ولي گفت که نميتوان ازانها فراتر نگريست.

XS
SM
MD
LG