لینک های دسترسی

پاکستان رامت برد متوسط قابل حمل اسلحۀ ذروي را آزمايش کرد.


قواي نظامي پاکستان ميگويد يک راکت بالستيک برد متوسط قابل حمل اسلحۀ ذروي را مؤفقانه آزمايش کرده است.

يک بيانيه حاکيست که راکت نوع «شاهين يک» در جريان تمرينات نظامي از يک محل نامعلوم شليک گرديد.

بيانيه مشعر است که برد اين راکت در حدود ۷۰۰ کيلومتر است.

جنرال اشفاق کياني، قوماندان عمومي اردوي پاکستان طي صحبتي بعد ازين آزمايش اين بيم ها را رد کرد که اسلحۀ ذروي کشورش شايد بدست تندروان اسلاميست بيفتد. او اين نگراني ها را غير واقع بينانه خوانده رد نمود و گفت قواي مسلح پاکستان قابليت محافظت دارائي هاي ذروي خود عليۀ هرنوع تهديد را دارد.

بحران سياسي پاکستان و افزايش در حملات تندروان در سراسر کشور باعث نگراني بين المللي در مورد مصونيت زرادخانۀ ذروي آن کشور گرديده است.

XS
SM
MD
LG