لینک های دسترسی

ايالت سوث کارولاينا در انتخابات مقدماتي حزب دموکرات راي ميدهد.


ساکنين ايالت جنوب شرقي سوث کارولاينا امروز در اولين انتخابات مقدماتي در جنوب ايالات متحده در انتخابات امسال راي ميدهند.

همه پرسي هاي تازه نشان ميدهد که سناتور برک اوباما از سناتور هلري کلنتن سبقت دارد. جان ادوارد، سناتور سابق که متولد ايالت سوث کارولاينا ست در صف سوم قرار دارد.

اوباما که سياه پوست است در بين راي دهندگان سياه پوست دران ايالت طرفداران زياد دارد، اما در بين سفيد پوستان از دو کانديد ديگر عقب ميباشد. راي دهندگان سياه پوست تقريباً مناصفۀ اشخاص واجد شرايط راي دهي در انتخابات مقدماتي ديموکرات ها را دران ايالت تشکيل ميدهند. انتظار ميرود که تعداد راي دهندگان امروز در ايالت سوث کارولاينا بيسابقه باشد.

مفسرين ميگويند اوباما بايد بمنظور بدست آوردن مجدد جهش بعد از دو شکست مسلسل در ايالات نيوهمشر و نيڤادا، درين ايالت برنده شود.

در طول هفته کلنتن و اوباما اکثراً برخورد کرده اند.

XS
SM
MD
LG