لینک های دسترسی

رئيس جمهور فرانسه از تاج محل ديدن نمود.


نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه از تاج محل در هند ديدن کرد ولي دوستش، کارلا بروني، مودل و آوازخوان مشهور با او همراه نبود.

امروز تاج محل در شهر آگره براي چند ساعت بروي مردم مسدود بود تا آقاي سرکوزي ازين آبدۀ قرن ۱۷ مغل ها ديدن نمايد.

رئيس جمهور فرانسه قبلاً در طول روز در رسم گذشت بمناسبت روز جمهوريت هند مهمان دولتي بود.

هزاران تن از عساکر قواي امنيتي هند در رسم گذشت امروزي بمناسبت سالگرد تصويب قانون اساسي ديموکراتيک در سال ۱۹۵۰ مارش نمودند. آقاي سرکوزي در حاليکه با پرتيبها پتيل، اولين رئيس جمهور زن هند همراه بود اين رسم گذشت تماشا نمود.

XS
SM
MD
LG