لینک های دسترسی

ملاقات انان با اودينگا در کینیا


کوفي انان، منشي عمومي سابق ملل متحد، امروز چند ساعت بعد از آن با ريلا اودينگا، رهبر حزب مخالف حکومت، ملاقات کرد که خشونت هاي فرقوي در وادي ريفت، باعث قتل حد اقل ۱۷ نفر شد.

آقاي انان بعد از بازديد از منطقۀ ريفت بروز شنبه گفت که انتخاب مورد منازعۀ مواي کيباکي، رئيس جمهور، بتخطي هاي شنيع و منظم حقوق بشر منجر گرديده است.

از وقتي که جنگ ها بروز پنجشنبه در آن منطقه آغاز يافت، ده ها نفر کشته شده اند.

جنگجويان قبايلي بر همديگر با تير و کمان و کاردهاي بزرگ حمله ميکنند. بعضي از مقتولين سوزانيده شده اند.

اين منازعات بعد از انتخابات رياست جمهوري ماۀ گذشته که کيباکي، رئيس جمهور مربوط قبيلۀ کيکويو را بمقابل قبيلۀ لووي اودينگا و قبيلۀ کلينجين قرار داد، مشتعل گرديد.

تعداد تلفات در سراسر کينيا بحد اقل ۷۵۰ نفر رسيده است. آقاي انان کوشش ميکند براي توافقي ميانجي گري کند که بخشونت دران کشور که زماني سرزمين باثباتي بود، خاتمه بخشد.

XS
SM
MD
LG