لینک های دسترسی

رهبر سابق اندونيزيا وفات يافت


سوهارتو، رئيس جمهور سابق اندونيزيا، يکي از رهبران جنوب شرق آسيا که طولاني ترين دورۀ زمامداري را سپري نمود، بعمر ۸۶ سالگي وفات يافت.

مقامات در جاکارتا ميگويند آقاي سوهارتو امروز بعد از ظهر بوقت محل بعد ازان که اول بحالت کوما قرار گرفت، چشم از جهان پوشيد.

اين رئيس جمهور سابق از تاريخ چهارم جنوري باينطرف بخاطر از کار افتادن چندين عضو بدنش در شفاخانه بستر بود.

سوسيلو بمبانگ يودهيونو، رئيس جمهور اندونيزيا طي يک بيانيۀ راديوئي از مردم اندونيزيا خواستار شد تا براي آقاي سوهارتو دعا نمايند. حکومت هفت روز سوگواري را اعلام کرد.

قرار است اين رئيس جمهور سابق بروز دوشنبه بخاک سپرده شود. سيتي هرديانتي، دختر آقاي سوهارتو بخبرنگاران گفت فاميل آنها بخاطر گناهان و نواقصي که سوهارتو داشت پوزش ميطلبند و التماس کرد که اشتباهات او را ببخشند.

آقاي سوهارتو بخاطر متحد ساختن اندونيزيا و برون کردن آن کشور از فقر و مبدل ساختن آن بيک اقتصاد پرجهش در منطقه مورد ستايش قرار داشت.

منتقدين همچنان دورۀ زمامداري ۳۲ سالۀ او را مثال يکي از وحشاينه ترين قتل هاي سيستماتيک در قرن بيستم ميخوانند.

XS
SM
MD
LG