لینک های دسترسی

روسيه کسنايوف را از اشتراک در رقابت براي رياست جمهوري مانع شد


کميسيون انتخابات روسيه ميخائيل کسيانوف، صدراعظم سابق و يک منتقد کرملين را از کانديدا براي انتخابات ماۀ مارچ منع کرده است.

اين کميسيون فيصله کرد که کسيانوف در عريضۀ خود ده ها هزار امضاي باطل داشت. کانديدان مستقل بايد از سراسر کشور حد اقل دو مليون امضاي معتبر داشته باشد، تا بتواند خود را براي عهدۀ رياست جمهوري کانديد نمايد.

يک سخنگوي کسنايوف ميگويد انتخابات رياست جمهوري آينده قلابي خواهد بود. او ميگويد کرملين از رقابت و کسي که مفکوره هاي متفاوت داشته باشد، ميترسد. کسيانوف در دور اول رياست جمهوري ولاديمير پوتين صدراعظم بود.

او متعاقباً برکنار شد و يک منتقد قوي حکومت پوتين گرديد. قانون اساسي روسيه آقاي پوتين را از کانديد شدن براي دورۀ سوم منع ميکند.

او از ديمتري مدڤدوف، معاون اول صدارت بحيث جانشينش طرفداري کرده است.

XS
SM
MD
LG