لینک های دسترسی

گفت و شنود با حامد کرزی


روزنامه واشنگتن پست با حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان، در شهر داوس سوییس مصاحبه یی انجام داده است.

در این مصاحبه، لالی ویموث خبرنگار واشنگتن پست سوالات اش را با حامدکرزی در موضوعات مختلف مطرح نمود.

حامد کرزی در پاسخ به پرسشی در مورد چگونگی نفوذ و اثر گزاری طالبان بر افغانستان گفت طالبان اثر داشته اند و آن تلاش شان برای جلوگیری از پیشرفت، جلوگیری از بازسازی و جلوگیری کودکان از رفتن به مکتب در جنوب افغانستان و کشتن رهبران و رهبران مذهبی و ارعاب رهبران فرهنگی بر افغانستان، بوده است.

حامد کرزی گفت طالبان بدون حمایت، قوی نخواهند بود.

واشنگتن پست: آیا منظور شما از 'حمایت' حمایت از جانب پاکستان است؟

حامد کرزی: من چندی قبل سفر خوبی به پاکستان داشتم، و آنچه می توانم بگویم این است که پاکستان، افغانستان و ایالات متحده و بقیه جهان، باید با صمیمیت، برای حل این مشکل به همدیگر بپیوندند.

وضعیت در پاکستان

حامد کرزی: من پی بردم که پرویز مشرف از مشکلات افراطگرایی و دهشت افگنی بیشتر آگاه است. این نشانه ی خوبی است و من امیدوارم ما به این مسیر ادامه بدهیم.

واشنگتن پست: فکر می کنید مشرف نیرو هایی را به ساحات متشنج سرحدی خواهد فرستاد؟

حامد کرزی: ما باید به افراطگرایی پایان بدهیم. ما باید به حمایت از افراطگرایی درمنطقه پایان بدهیم. اگر ما این کار را انجام ندهیم، تصویر تاریک و سرنوشت بدی برای پاکستان و در نتیجه برای افغانستان خواهد بود.

ارسال 3000 عسکر اضافی ایالات متحده به افغانستان

حامد کرزی از افزایش عساکر اظهار خرسندی کرد و گفت مساعی امریکاییان در جنگ بر علیه دهشت افگنی، محکم و بنیادی است.

واشنگتن پست: چه فکر میکنید آیا این عساکر نباید عساکر عملیات های خاص باشند؟

حامد کرزی: این یک موضوع تخصصی است که باید مخاطب آن اردو باشد؛ آنچه ما نیاز داریم تعداد، کیفیت و تجهیز درست عساکر است. مشکل ما کمبود نیرو است؛ که نهایت محدود هستند - به عنوان مثال آلمانها به جنوب افغانستان که سنگر طالبان است نمی خواهند بروند.

این باید میان کشور های ناتو حل و فصل گردد اما ما از مساعی همه اعضای ناتو در افغانستان خوشحال هستیم. ما نمی خواهیم وارد جزئیات عملیات ها شویم این کار ناتو است.

واشنگتن پست: آیا چیزهای دیگری نیز هست که شما از ایالات متحده درخواست آن را دارید؟

حامد کرزی: ما از ایالات متحده خواستار کمک به آموزش و تجهیز مناسب اردو هستیم.

موضوع مواد مخدر در افغانستان

واشنتگتن پست: برخی مردم نظر محکمتری برای محو کوکنار در افغانستان دارند یعنی دوا پاشی از طریق هوا بر مزارع کوکنار که شما مخالف آن هستید. استراتژی شما چیست؟

حامد کرزی: استراتژی جامع، تلاش برای رها شدن از کوکنار است که با بهبود وضع اقتصاد عمومی افغانستان، آوردن شگوفایی بهتر برای مردم افغانستان، محو کوکنار با جایگزین کردن آن با دیگر علی البدل ها است.

اما چگونگی انجام این مسائل چیز هایی است که ما باید همه در مورد آن توافق داشته باشیم. به طور خلاصه کوکنار برای بیچارگی مردم افغانستان به این کشور آمده است.

حامد کرزی گفت سی سال قبل زمانی که شوروی ها به افغانستان حمله کردند؛ زمانیکه ما جنگ را با آنها آغاز کردیم، هیچ خانواده افغانی از اینکه روز دیگر در خانه اش میماند یا نه، یا در کشورش می ماند یا نه، اطمینانی نداشتند. بنابرین برای آنها آسان ترین راه دریافت پول نقد بود.

و کوکنار از خارج از افغانستان به سرحدات افغانستان ترویج یافت. مافیا وارد شد و به مردم گفت این پول نقد است این را زرع کنید و ما به شما پول می دهیم.

حامد کرزی علاوه کرد که هر چه مردم بیشتر امیدواری به آینده کشور شان و شگوفایی و ثبات آن داشته باشند، دست آورد ما نیز در امحای کوکنار بیشتر خواهد بود. چنانچکه این کار در برخی از مناطق کشور به تثبیت رسیده است.

موضوع موجودیت فساد اداری در افغانستان

واشنگتن پست: برای مبارزه با فساد اداری که حتی در حوزه های حکومتی موجود اند، چه کاری انجام میدهید. آیا می توانید افراد مجرم را از وظیفه شان سبک دوش نمایید؟

حامد کرزی: فساد اداری در حکومت و صنایع موجود است. و ما می توانیم آنها را از کارشان برکنار نماییم. اما این یگانه راه حل مشکل فساد اداری نیست.

شما می دانید فساد اداری نتیجه ضعف سیستم عمومی افغانستان و داخل شدن پول بسیار زیاد، و داخل شدن سازمان های غیردولتی و شرکای بین المللی است.

اکنون ما نمی توانیم فساد اداری را با تنها با اقدامات قانونی اصلاح نماییم. ما باید سیستم را در افغانستان، با اداره مجهز خوبتر و بهتر، سرمایه و منابع انسانی بهتر و توانایی های بهتر، بهبود بخشیم.

حامد کرزی همچنین گفت پولیس و مجریان قانون و نهاد های مرتبط قانون، نیز باید بهبود یابند. به عبارت دیگر، جامعه باید از هر نگاه و از هر بعد رشد یابد.

روابط و نفوذ ایران در افغانستان

حامد کرزی: ما خصوصا روابط خوبی با ایران در شش سال گذشته داشته ایم. این روابطی است که ما امید واریم ادامه یابد.

ما در ها را برای آنها باز کرده ایم آنها در افغانستان به ما کمک میکنند و ایالات متحده معقولانه این را درک کرده است و ما را در داشتن به روابط با ایران تشویق میکند.

من امید وارم ایران همچنین درک نماید که ایالات متحده یک متحد بزرگ ما است و ما به این اتحاد با ایالات متحده ارزش قائل هستیم. بنابرین این بنیاد روابط ما با آنها است و ما امید واریم که چنان که هست، ادامه یابد.

XS
SM
MD
LG