لینک های دسترسی

روسيه 'آخرين' انتقال مواد سوخت ذروی به ایران


روسيه ميگويد هشتمين و آخرين انتقال مواد سوخت ذروی را براي دستگاه توليد برق ذروی ايران در بوشهر انجام داده است.

ايران ميگويد از اولين محموله در ماه گذشته، روسيه مجموعاً هشتاد و دو تُن مواد سوخت ذروي را به اين دستگاه در بندر خليج فرستاده است.

ايران ميگويد اميدوار است اين دستگاه توليد برق ذروي با پنجاه در صد ظرفيت تا اواسط سال جاري به فعاليت آغاز نمايد.

ولي روسيه ميگويد شک دارد که اين تاسيسات ذروي بتواند قبل از ختم سال ۲۰۰۸ فعال گردد. ايالات متحده ميگويد انتقال مواد سوخت ذروي توسط روسيه و بر گشتاندن مواد مصرف شده به روسيه، غني سازي يورانيوم را توسط ايران غير ضروري ميسازد.

ولي ايران اصرار دارد که حق دارد خودش موادسوخت را براي دستگاه هاي آينده توليد نمايد.

XS
SM
MD
LG