لینک های دسترسی

آخرین بیانیه 'خطاب به ملت' رئيس جمهور بش


رئيس جمهور بش براي ايراد آخرين بيانيۀ خطاب بملت دورۀ رياست جمهوري اش، آمادگي ميگيرد. او درین خطابه، در محضر کانگرس امريکا، اجنداي پاليسی و مشی خود را براي سال آينده شرح ميدهد.

مشاورين قصر سفيد ميگويند رئيس جمهور بش بر پلانهايی تمرکز خواهد کرد که اقتصاد ايالات متحده را از افتادن به رکود نگهدارد.

توقع ميرود که او از کانگرس تقاضا کند تا صلاحيت مجدد يک پروگرام مورد مناقشۀ استراق سمع برقی را بر مفاهماتيکه شامل دهشت افگنان مظنون است، به وي بدهد.

همچنان انتظار برده ميشود که رئيس جمهور بش پلانها براي يک معاملۀ صلح را مورد بحث قرار دهد که حدود يک دولت فلسطيني را مشخص ميسازد. و وي در نظر دارد تا وضع در عراق را نيز مورد بحث قرار دهد.

آقاي بش وارد آخرين سال دوره رياست جمهوري اش ميشود که اين از نگاه عنعنوي زمانيست که اجنداي تعين قدرت رئيس جمهور در حالي کمتر ميشود که کشور براي انتخاب جانشين وي، آمادگي ميگيرد.

XS
SM
MD
LG