لینک های دسترسی

ملاقات وزير دفاع اسرائيل با مشرف


گزارشهای خبری از اسرائيل حاکيست که ايهود برک، وزير دفاع آنکشور، هنگام اقامت هفتۀ گذشته وي و پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در پاريس، هرچند کشور هايشان هيچ روابط دپلوماتيک باهم ندارند، با پروپز مشرف ملاقات کرده است.

گزارش شده که اين دو رهبر در عين هوتل اقامت داشتند و بار نخست تصادفی با هم بر خورد نمودند.

بعداً آنها يک ملاقات طولاني را ترتيب دادند. مطبوعات اسرائيل ميگويد که برک به آقای مشرف گفته است که در بارۀ افزايش قوت تندروان اسلاميست در پاکستان نگران است.

او همچنان گفته است که در بارۀ اسلحۀ ذروی پاکستان پريشان است که مبادا بدست تندروان بيافتد.

قرار گزارش رئيس جمهور مشرف به آقاي برک گفته است که زراد خانۀ ذروی پاکستان محفوظ است و از آن بسيار خوب محافظت ميشود.

XS
SM
MD
LG