لینک های دسترسی

تقاضای اعزام قوای 'واکنش سريع' به افغانستان


ناتو از جرمنی درمورد ارسال قوای واکنش سريع در شمال افغانستان که جانشين قواي نارويژي خواهد شد، رسماً تقاضا کرده است.

يک نطاق وزارت دفاع جرمنی امروز سه شنبه تائيد کرد که اين تقاضا از جانب ناتو بعمل آمده است. جرمنی در افغانستان بيش از سه هزار عسکر، بحيث بخشی از قوای معاونت امنيتي بين المللي ۳۷ کشوری تحت قومانداني ناتو دارد.

اما جرمني بخاطر امتناع ارسال عساکرش به مناطق جنوب و شرق افغانستان در جهت کمک با جنگ دوباره احيا شدۀ طالبان، شديداً تحت انتقاد مقامات ناتو قرار گرفته است.

در عين زمان، فرانز جوزف جونگ، وزير دفاع جرمنی، در افغانستان رفته است و با عبدالرحيم وردک، همرتبۀ افغانی اش، مصروف انجام مذاکرات ميباشد.

توقع برده ميشود که آقاي جونگ در مورد درخواست تازۀ ناتو تا اوايل ماه آينده تصميم نهايی اتخاذ کند.

XS
SM
MD
LG