لینک های دسترسی

بم انتحاری دو نفر را در الجزاير هلاک ساخت


مقامات وزارت داخلۀ در الجزاير ميگويند که حملۀ يک بم افگن انتحاري با استفاده از موتر حامل مواد منفجره بريک ماموريت پليس حد اقل دو نفر را کشته و حدود ۲۰ تن ديگر را زخمي ساخته است.

مامورين قبلاً تلفات بيشتري را گزارش داده بودند. اين حمله امروز سه شنبه در قريب ۶۰ کيلو متري پايتخت در شهر تهينيا بوقوع پيوست.

در حاليکه موتر بم افگن انتحاري بسوي ماموريت شوليس سرعت ميگرفت، مقامات پليس موتر را هدف قراردادند. اين انفجار خسارات شديد را در منطقه و اطراف ماموريت پليس تحميل کرد.

در اوايل ماه نيز يک واقعۀ مشابه بوقوع پيوسته بود که در آن حمله کنندگان يک موتر حامل مواد منفجره را بسرعت بيک ماموريت پليس در شهر ناصريه تصادم داده چهار فرد پليس را کشته و۲۰ تن ديگر آنها را زخمي نمود.

همچنان دو بم افگني انتحاري در اوايل دسمبر گذشته به دفاتر ملل متحد و يک عمارت حکومتي قريب ۴۰ نفررا در الجزاير کشت.

شاخۀ القاعده در شمال افريقا مسئوليت هر دو حمله را متقبل شده بود.

XS
SM
MD
LG