لینک های دسترسی

انتخابات مقدماتی در ايالت فلوريدای امریکا


کانديدان اميد وار براي احراز کرسي رياست جمهوري ايالات متحده از حزب جمهوري خواه، امروز سه شنبه در انتخابات مقدماتي که در ايالت فلواريد داير ميشود، اميد وار چنان پيروزي ميباشند که ايشان را يک جهش بزرگ در نامزدي حزب مربوطه شان خواهد داد.

باشندگان ايالت جنوب شرقي فلوريداي ايالات متحده امروز صبح راي دهي را آغاز کردند.

بيش از يک مليون باشنده در انتخابات مقدماتي جمهوري خواهان و ديموکراتها در آن ايالت ورقه هاي آراي شانرا تسليم نمودند.

نظر پرسي هاي عامه، جان مک کين، سناتور ايالت اريزيونا را با پيشي بسيار اندک در برابر مت رامني، گورنر سابق ايالت مسه چوستش، نشان ميدهد.

رودي جولياني، شاروال سابق ايالت نيويارک، براي مقام سوم در يک مسابقه نزديک با مايک هه که بي، گورنر سابق ايالت آرکنسا، قرار دارد.

هه که بي، در انتخابات حوزه هاي حزبي در ايالت آيووا برنده شده است. راي گيري در ايالت فلوريدا قبل از راي گيري پنجم فبروري که بنام (سه شنبه خاص) شناخته شده يک آزمايش کليدي و مهم تلقي ميشود.

در روز سه شنبه خاص يا (سوپر تيوز دي) بيش از بيست ايالت، يا انتخابات مقدماتی و يا انتخابات حوزه های حزبی را براي جمهوي خواهان و دموکراتهايي داير مينمايد که ميخواهند در انتخابات رياست جمهوري نهايي ماه نوامبر اشتراک کنند.

XS
SM
MD
LG