لینک های دسترسی

مشرانو جرگه طرفدار حکم اعدام ژورناليست است


مشرانو جرگۀ افغانستان از حکم اعدام يک خبرنگار که به اهانت به اسلام متهم ميباشد، طرفداري کرده است.

يک محکمه در شمال افغانستان هفتۀ گذشته سيد پرويز کام بخش ۲۳ ساله را بخاطر اهانت به اسلام و قرآن بوسيلۀ توزيع يک مقاله که حاکي بود پيغمبر اسلام حقوق زنان را ناديده گرفته، باعدام محکوم کرد.

بروز سه شنبه مشرانو جرگه که درين قضيه صلاحيت قانوني ندارد، بيانيه اي صادر نموده از حکم اعدام طرفداري کرد. محکمه همچنان از جامعۀ بين المللي بخاطر اعمال فشار بحکومت و قواي قضائيۀ افغانستان درين قضيه، انتقاد شديد نمود.

ايالات متحده و گروه هاي مدافع حقوق بشر در مورد اين قضيه ابراز نگراني کرده اند. بموجب شريعت که در قانون اساسي افغانستان تصريح شده جزاي اهانت به اسلام مرگ است. اما حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بايد قبل از تطبيق جزاي اعدام آنرا منظور نمايد.

XS
SM
MD
LG