لینک های دسترسی

قاضی القضات ايران: اعدام های علنی نباید بدون منظوری او اجراء گردد


قاضي القضات ايران حکم نموده که هيچ اعدام علني بدون منظوري او نبايد اجرا گردد.

يک سخنگوي قواي قضائيۀ ايران امروز گفت، اين فرمان جديد حکم ميکند که اعدام هاي علني بايد به اساس ضرروت اجتماعي داير شود، و نبايد طوري تعميل گردد که براي مردم فشار رواني ايجاد نمايد.

اين نطاق گفت آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، قاضی القضات ايران همچنان پخش فلم هاي تلويزيونی و عکس های اعدام ها، توسط وسايل نشراتی را منع قرار داد.

در ايران مجازات جرايمی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر، اعدام است مجازات زنا سنگسار ميباشد.

سازمان عفو بين المللی که يک نهاد مدافع حقوق بشر است ميگويد ايران يکی از بيشترين تعداد اعدام ها را در جهان براه مياندازد.

اين گروه ميگويد سال گذشته بيش از ۲۰۰ نفر در ايران اعدام شدند.

XS
SM
MD
LG