لینک های دسترسی

بطي شدن رشد اقتصادی ايالات متحده و کاهش بیشتر ربح بانکي


طی ماه های اخير سال ۲۰۰۷ ، رشد اقتصادی ايالات متحدهِ، بطي شده اين احتمال را بوجود آورده که بانک مرکزي امروز بار ديگر ربح بانکي را کاهش دهد.

بسياري از دانشمندانی که آژانس های خبر رسانی با آنها تماس گرفته است، توقع دارند بانک مرکزي ربح بانکي را بمقياس نيم فيصد کاهش بدهد.

اگر بانک مرکزی ربح را کاهش دهد اين دومين بار طي نه روز خواهد بود که ربح بانکي بخاطر بطي شدن رشد اقتصادي، پائين ميايد.

يک گزارش وزارت تجارت ايالات متحده حاکيست که اقتصاد در ربع چهارم سال گذشته بمقياس صفر اعشاريه شش فيصد، در سال رشد نمود.

اين يک کاهش شديد نسبت به افزايش تقريباً پنج فيصد در سال در ربع پيشتر ميباشد. در سال ۲۰۰۷ بصورت مجموعي رشد اقتصاد صرف ۲٫۲٪ فيصد بود که پائين ترين طي پنج سال است.

XS
SM
MD
LG