لینک های دسترسی

مذاکرات بحران کينيا به تعقيب قتل عضو پارلمان از جناح مخالف حکومت بتعويق افتاد


رهبران سياسي متخاصم کينيا در قبال قتل يک عضو جناح مخالف پارلمان تا روز جمعه بتعويق افتاد.

مقامات ميگويند يک مامور پوليس ترافيک امروز در شهر الدروت در وادي ريفت، ديويد تو، عضو پارلمان مربوط جنبش ديموکراتيک نارنجي را بضرب گلوله بقتل رسانيد.

پوليس گفت اين قتل بارابطه بمنازعه اي در مورد معشوقۀ آن صاحب منصب پوليس بود.

اما مامورين جنبش ديموکراتيک نارنجي گفتند که اين قتل بمنظور کاهش اکثريت آن حزب در پارلمان، صورت گرفته است.

قتل ديويد تو صرف دو روز بعد از قتل روز سه شنبۀ موگابي ويري در منزلش در نايروبي بوقوع پيوست. آن قتل موج جديدي از شورش و تصادمات قبيلوي را سبب گرديد که باعث قتل بيش از ۸۰۰ نفر از زمان انتخابات مورد منازعۀ ماۀ گذشته باينطرف شد.

در عين زمان، کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد ميانجي گري دور دوم مذاکرات بين مخالفين حکومت و نمايندگان مواي کيباکي، رئيس جمهور را بعهده دارد.

مخالفين، آقاي کيباکي را بتقلب در انتخابات تاريخ ۲۷ دسمبر بمنظور انتخاب مجددش بحيث رئيس جمهور، متهم ميکنند.

XS
SM
MD
LG