لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان در کابل خواستار آزادي ژورناليست افغان شده است.


در حدود ۲۰۰ افغان در جاده هاي کابل عليۀ حکم اعدام يک خبرنگار افغان مظاهره کرده اند که به اهانت به اسلام متهم ميباشد.

احتجاج کنندگان امروز بسوي دفتر ملل متحد در کابل راه پيمائي نموده خواستار آزادي فوري سيد پرويز کام بخش شدند.

اين ژورناليست ۲۳ ساله هفتۀ گذشته بخاطر توزيع يک مقاله که حاکي بود پيامبر اسلام حقوق زنان را ناديده گرفته باتهام اهانت به اسلام و قرآن باعدام محکوم شده بود.

اين قضيه توجۀ جهاني را جلب کرده و ايالات متحده و چندين گروۀ مدافع حقوق بشر در زمينه نگراني شان را ابراز کرده اند.

بموجب شريعت که در قانون اساسي افغانستان تصريح گرديده، مجازات اهانت به اسلام اعدام است. ولي حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بايد هر حکم اعدام را قبل از تطبيق آن منظور کند.

XS
SM
MD
LG