لینک های دسترسی

حماس يک مشاور ارشد فلسطينيان را آزاد کرد.


گروۀ تندرو فلسطيني حماس يک مشاور ارشد سلام فيّاض، صدراعظم فلسطينيان را آزاد کرده است.

حماس ميگويد عمرالغول بعد از ميانجي گري گروه هاي فلسطيني آزاد شد.

قواي حماس در ماۀ دسمبر غول را در منزلش در باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس دستگير کرد. غول يک ستون نويس مشهور روزنامه است و از حماس بشدت انتقاد ميکرد.

حماس کنترول باريکۀ غزه را در ماۀ جون سال گذشته در جنگ با حزب فتح مربوط محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني بدست گرفت.

در هفتۀ جاري آقاي عباس و نمايندگان حماس در قاهره با مقامات مصري ملاقات کرده کوشش نمودند تا بحران در سرحد بين مصر و غزه را حل و فصل کنند.

تندروان حماس بخش هائي از موانع سرحدي را ماۀ گذشته منفجر نموده صدها هزار فلسطيني را قادر ساختند جهت خريداري اموال بمصر داخل شوند. راه بندان اسرائيلي ساکنين غزه را از مواد اساسي محروم ساخته است.

XS
SM
MD
LG