لینک های دسترسی

کانديدان رياست جمهوري ايالات متحده براي انتخابات مقدماتي روز سه شنبه در ۲۲ ايالت، مبارزه ميکنند.


چهار کانديد عمدۀ رياست جمهوري ايالات متحده در کوشش شان براي پيروزي در انتخابات مقدماتي و مجالس حزبي روز سه شنبه در ۲۲ ايالت، که بنام سه شنبۀ بزرگ ياد ميشود، در سراسر کشور مبارزه مينمايند.

سناتور جان مکين از حزب جمهوريخواه در ايالت النوي توقف نموده و گفت اهميت ندارد که کانديد حزب ديموکرات چه کسي خواهد بود، زيرا هرکس باشد او را شکست ميدهد. مکين بايد اول مت رامني را شکست بدهد تا نامزدي حزب خود را بدست آورد. رامني ميگويد مکين بقدر کافي محافظه کار نيست که کانديد حزب باشد.

سناتور براک اوباما، از حزب ديموکرات بياددهاني راي دهندگان ادامه داده ميگويد که هلري کلنتن بطرفداري از تهاجم بر عراق راي داده بود. کلنتن که در رقابت براي کسب نامزدي حزب با اوباما گوش بگوش پيش ميرود، از سابقۀ جورج بش، رئيس جمهور در قسمت اقتصاد انتقاد کرد. او ارقام تازه اي را ارائه نمود که نشان ميدهد مشاغل در کشور کاهش يافته است.
XS
SM
MD
LG